Cúrsa Gaeilge in Inis Meáin

D’fhreastail mé ar cúrsa Gaeilge san ollscoil i Halle/Saale. Mhair sé trí bliana. Bhí Britta Schulze-Thulin ár múinteoir. Chríochnaigh an cúrsa i mbliana leis an turas go hÉirinn (29/06 – 08/07). Fuair muid ardú céime ón ollscoil. Bhí muid seisear ar an turas. D’fhreastail muid cúrsa Gaeilge sa gColáiste Gaeilge Inis Meáin. Is oileán Árainn é Inis Meáin – agus tá Gaeltacht ann! Is é Ciarán Ó Ceallaigh an Rúnaí an Choláiste Gaeilge Inis Meáin agus bhí sé ár múinteoir anois is arís. Bhí triúr múinteoir againn. Tá muid sásta leis an ranga cé go raibh sé ródheacair uaireanta agus ró-éasca uaireanta chomh mhaith. Bhí orainn labhairt go leor – bhí béim ar leith leagtha ar labhairt! Bhí sé dúshlánach, ach bhí sé an-mhaith mar seo.

Bhí seans againn labharit le cainteoirí dúchais go minic – an-mhaith é sin freisin! Agus bhí na daoine an-chairdiúil.Mhair an cúrsa seachtain amháin (01/07 – 05/07). Bhí dotháin ama againn a dul ag fámaireacht thart faoi na hoileáin. Bhí an t-ádh mór againn leis an aimsir. Bhí sé grianmhar agus te go minic. Thaitnaíonn Inis Meáin linn! Tá neart clocha, ba agus bláthanna fiáine ar an oileán. Is „pabhsaeir“ an t-ainm atá ar „bláthanna“ in Inis Meáin – d’fhoghlaim muid é sin.

Is áit ciúin, síochánta, álainn agus iargúlta é Inis Meáin. Is bréa linn an timpeallacht, na radharcanna, na dúlra, na dúnta cloiche, na claitheacha agus na hailltreacha – go háirithe na hailltreacha, tá siad go hiontach! Ach tá an tráth ar an taobh thuair den oileán go hiontach freisin! Ceann Gaineamh an t-ainm atá air. Bhailigh muid diúilicíní ansin, agus bhí triúr againn ag snámh san fharraige féin.

Bhí muid ag baint sult as an t-am in Inis Meáin. Bhí sé an-suimiúil agus d’fhoghlaim muid go leor. Ba mhaith linn teacht anseo arís!


Kurs iršćiny na Inis Meáin

Som chójźiła na kurs iršćiny na Uniwersiśe Mjertyna Luthera Halle-Wittenberg, kenž jo trał tśi lěta. Britta Schulze-Thulin jo była naša docentka. Ten kurs jo se lětosa dokóńcył z ekskursiju do Irskeje (wót 29.06. do 08.07.) – uniwersita jo to spěchowała. Šesćo smy byli na ekskursiji. Smy se wobźělili na kursu iršćiny w irskej rěcnej šuli na Inis Meáin (Coláiste Gaeilge Inis Meáin). Inis Meáin jo jadna tych Aranowych kupow – a tam jo Gaelteacht, to groni irskorěcny region! Ciarán Ó Ceallaigh jo direktor rěcneje šule na Inis Meáin, a wón jo teke jaden našych docentow był – smy měli tšo docentow. Smy spokojom z wucbu, lěcrownož jo młogi raz pśeśěžka a tek młogi raz pśelažka była. Smy dejali wjele powědaś – wósebny fokus jo był na powědanje! To jo wupominajuce było, ale wjelgin derje tak. Cesto smy měli góźbu, z maminorěcnymi powědaś – teke to jo wjelgin derje było! A luźe su wjelgin pśijazne byli.

Jaden tyźeń jo ten kurs trał  (wót 01.07 do 5.07.). A smy měli tek dosć casa, aby tu kupu wuzgónjowali. Smy wjeliku gluku z wjedrom měli. Zwětšego jo było słyńckowate a śopłe. Inis Meáin jo se nam spódobał! Dajo kopicu kamjenjow, krowow a źiwych kwětkow na tej kupje. Irske słowo za „kwětki“ jo „bláthanna“, ale na Inis Meáin (a jano tam!) gronje kwětkam „pabhsaeir“ – to smy wuknuli.

Inis Meáin jo měrne, rědnučke a kradu isolěrowane městno. Smy byli fasciněrowane wót tamneje wokoliny, wót rozglědow, pśirody, teju kamjenjoweju groźišćowu, tych njelicobnych kamjenjowych murjow a wót skałow – wósebnje wót skałow, wóni su wjelicne! Ale pśibrjog na pódpołnocnem boku kupy jo tejerownosći wjelicny! Ceann Gaineamh („pěskowa głowa“) jo jogo mě. Smy tam njacki zběrali a tśi wót nas su se w mórju kupali.

Smy póžywali naš cas na Inis Meáin. Jo zajmny był a smy wjele wuknuli.

Raźi by my se how raz wrośili!


Jill-Francis Käthlitz © ERIU Leipzig 2019

Michael D Higgins in Leipzig

Am 04. Juli 2019 besuchte der irische Präsident Michael D Higgins, in Begleitung von Tánaiste Simon Coveney und seiner Exzellenz dem irischen Botschafter in Deutschland, Michael Collins, sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Leipzigs Bürgermeister Burkhard Jung die Universität Leipzig. Wir hoffen, dass die Relevanz des Studiengangs „Europäische Minderheitensprachen“, auch mit den stärkenden Worten Michael D Higgins, dargelegt werden konnte. Viele Studenten äußerten bereits großes Interesse an einem Masterstudiengang in diesem Fachbereich.


Thánaig Uachtarán na hÉireann ar chuairt oifigiúil go dtí an Ghearmán lena bhean chéile Sabina Higgins agus Tánaiste Simon Coveney. Thug sé cuairt ar an Déardaoin mar an chéad uachtarán Éireannach riamh ar chathair Leipzig agus soir ón nGearmáin (seachas Beirlín). Ba chuid den gcuairt i Leipzig thug sé príomhchaint i bPaulinum in Ollscoil Leipzig. Labhair sé go háirithe faoi thopaicí mar an náisiúnachas atá ag ardú san Eoraip, caidreamh idir Éire agus an Ghearmáin agus todhchaí an EU, agus aird ar leith ar an athrú aeráide agus ar na naisc trádála. Bhí sé tábhachtach dó labhairt le mhic léinn Gaeilge fosta mar Gaeilgeoir.

Michael D Higgins + ERIU Leipzig

Labhair sé go fabhrach faoin gclár teagaisc Sorbais in Ollscoil Leipzig agus a dtacaíocht le mionteangacha. Cé go raibh sceideal an Uachtaráin líonta, ghlac sé an t-am le labhairt linn i nGaeilge agus i mBéarla agus le haghaidh roinnt pictiúr linn. Ba onóir é gur thug Michael D. Higgins agus Sabina Higgins cuairt orainn i Leipzig. Tá súil againn go leanfaidh an comhoibriú idir Éire agus an Ghearmáin, go háirithe Ollscoil Leipzig, chomh rathúil céanna agus a bhíodh. Guímid gach rath ar Michael D. Higgins agus ar a bhean chéile i Würzburg agus táimid ag tnúth lena gcéad chuairt eile ar an nGearmáin agus ar Leipzig.

Aneta Mlčkovká
Autor: Aneta Mlčkovká, ERIU Leipzig

 

Der Präsident von Irland war gemeinsam mit seiner Frau Sabina Higgins und dem Außenminister Simon Coveney auf Staatsbesuch in Deutschland und besuchte am Donnerstag als erster irischer Präsident die Stadt Leipzig und das Bundesland Sachsen. Teil seines Besuches war es eine Rede im Paulinum der Universität Leipzig zu geben. Hier ging er vor allem mit seiner Rede auf Themen ein, wie den steigenden Nationalismus in Europa, die Beziehung zwischen Irland und Deutschland und die Zukunft der EU, mit Hinsicht auf den Klimawandel und Handelsbeziehungen. Außerdem ist es ihm als Muttersprachler sehr wichtig gewesen, sich mit dem Irisch lernenden und den aus Irland stammenden Studenten auszutauschen. Hier bei erwähnte er auch wohlwollend den sorbischen Unterricht an der Uni Leipzig. Obwohl sein Terminkalender für den Tag sehr voll war, nahm der Präsident sich die Zeit, kurz mit uns zu reden und Fotos zu machen. Es war uns eine Ehre, das Michael D. Higgins und Sabina Higgins uns in Leipzig besucht haben und wir hoffen, auf eine weitere gute Zusammenarbeit zwischen Irland und Deutschland und insbesondere der Uni Leipzig. Wir wünschen, Präsident Higgins und seiner Frau, eine schöne Zeit in Würzburg und hoffen, dass sie Deutschland und vor allem Leipzig bald wieder besuchen.

The President of Ireland was together with his wife Sabina Higgins and his minister of foreign affairs Simon Coveney on an official visit in Germany and visited on Thursday as the first Irish president ever the City of Leipzig and the east of Germany (except Berlin). Part of his visit in Leipzig was to give a Keynote address at the Paulinum of the University of Leipzig. He talked especially about topics like rising nationalism in Europe, relations between Ireland and Germany and the future of the EU, with special regards towards the climate change and trade links. It was also important for him to talk with Irish students since he is a native speaker. He talked favourably about the Sorbian teaching program at the University of Leipzig and their support of Minority languages. Even though the schedule of the President was filled to the brim, he took the time to talk with us in Irish and English and for some pictures with us. It was an honour that Michael D. Higgins and Sabina Higgins visited us in Leipzig. We hope that the continuation of the cooperation between Ireland and Germany, especially the University of Leipzig, stays as successful as before. We wish Michael D. Higgins and his wife a wonderful time in Würzburg and we are looking forward to their next visit to Germany and Leipzig.

Autor: Sophia Wilms, ERIU Leipzig
Autor: Sophia Wilms, ERIU Leipzig

4 липня Президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс разом із дружиною Сабіною Гіґґінс та заступником голови уряду Саймоном Ковні відвідали місто Лейпциг у рамках державного візиту до Німеччини. Під час візиту Президент Гіґґінс виступив з промовою в Лейпцизькому університеті. У своїй промові Майкл Д. підняв хвилюючу тему майбутнього Європи стосовно змін клімату, зростання націоналізму та економічних зв’язків.

Особливу увагу він приділив учням університету, що вивчають мови національних меншин, у тому числі ірландську. Така особлива зустріч була організована завдяки сприянню викладачів факультету Лужицьких, а також Посольству Ірландії у Німеччині. Під час розмови студенти мали змогу представити Ірландське студентське об’єднання ERIULeipzigта продемонструвати свої знання ірландської мови. Це була велика честь для викладачів та студентів зустрітись з Президентом та його дружиною.

Ми сподіваємося на подальшу співпрацю між Ірландією та Німеччиною та чекаємо з нетерпінням на наступний візит.

Autor: Kateryna Pikalova, ERIU Leipzig
Autor: Kateryna Pikalova, ERIU Leipzig

ERIU Leipzig © 2019